Devetnica svetoj Riti

PRVI DAN

U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen

Sveta Rito, moje brige me vode k Tebi. Pun pouzdanja obraćam se Tebi. Ti si nazvana pomoćnicom u bezizlaznim situacijama, jer si Ti već pomogla ljudima koji su tražili Tvoj moćni zagovor. U svom mučnom i poniznom životu Ti si puno ljubila i zbog te ljubavi Gospodin će uslišati naše molitve. Sveta i blagoslovljena Rito, Tvoje molitve vrijede pred Bogom, zato Te molim da Tvoj sestrinski zagovor bude uz ovu moju potrebu /reci potrebu/. Ti si bila jedna od nas, a sada Te Sveta Crkva postavila za moćnu pomoćnicu, molim te pogledaj na mene nevoljnika i priteci mi u pomoć, da ti moje srce daje hvalu:

Dokle god nam Bog ovdje daje život, dajmo hvalu svetoj Riti.
Uvijek je slavljena Rita na nebu okrunjena.

SLIJEDI: Krunica Sv.Rite i Litanije Sv.Rite

KRUNICA SV.RITE (sa razmatranjem)

Bože, u pomoć mi priteci!
Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

1. otajstvo
Sveta Rito, Ti sad u nebu uživaš najveća dobra, ljubiteljica si patnje i trpljenja. Zbog našeg Gospodina Isusa Krista molim Te pomozi i meni da i ja po Tvojem zagovoru mogu sve svoje patnje i trpljenje podnijeti s ljubavlju za našega Gospodina Isusa Krista.

1 x Oče naš
10 x Zdravo Marijo… Koji neka nam po zagovoru sv. Rite da strpljivost u teškim trenucima života ...Sveta Marijo
1 X Slava Ocu

2. otajstvo
Sveta Rito, Ti si slijedila zapovjedi Isusa Krista i oprostila ubojici, a sinove poticala na oproštenje, molim Te, premila zagovornice i pomoćnice, pomozi i meni da i ja mogu oprostiti i srcem i dušom.

1 x Oče naš
10 x Zdravo Marijo….Koji neka nam po zagovoru sv. Rite da snagu da opraštamo i ljubimo svoje neprijatelje ...
SVETA MARIJO
1 x Slava Ocu

3. otajstvo
Sveta Rito, Ti si ostala udovica i prihvatila sveti samostan u kojem je slatki zakon posvećenja, pomozi i meni , mila svetice, da i ja svakim danom sve više i više duhom rastem i živim na slavu Isusovu.

1 X Oče naš
10 x Zdravo Marijo …. Koji neka nam po zagovoru sv. Rite da potrebnu čistoću duše i tijela ...
SVETA MARIJO

1 x Slava Ocu

4. otajstvo
Sveta Rito, Ti si u svom utočištu tijelo stezala lancima, postom i patnjom za ljubav Gospodina Isusa Krista, molim te pomozi i meni da i ja mogu činiti pokoru, obuzdati svoje strasti, živjeti i svjedočiti ljubav Isusovu.

1 x Oče naš
10 x Zdravo Marijo…. Koji neka nas po zagovoru sv. Rite oslobodi od svakoga zla duše i tijela ...
SVETA MARIJO

1 X Slava Ocu

5.otajstvo
Sveta Rito, onaj krvavi trn koji je probo tvoje čelo za Tebe je nebeski izvor koji ublažava tvoju bol i nagrada za strpljivost koju si toliko puta pokazala u svojim životnim situacijama u naglosti i srditosti svoga muža, pomozi i meni da i ja imam potrebnu strpljivost za svoga života.

1 x Oče naš
10 x Zdravo Marijo… Koji neka nas po zagovoru sv.Rite oslobodi od svake naglosti i srditosti ...

 SVETA MARIJO
1 X Slava Ocu

Na svako veliko zrno moli se:

O MOJ ISUSE, OPROSTI NAM NAŠE GRIJEHE, OČUVAJ NAS OD PAKLENOG OGNJA I DOVEDI U RAJ SVE DUŠE, OSOBITO ONE KOJIMA JE NAJPOTREBNIJE TVOJE MILOSRĐE. AMEN.

LITANIJE SVETE RITE

Gospodine, smiluj se!
Kriste , smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama!
Sine , Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama!
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama!
Sveto Trojstvo,jedan Bože, smiluj se nama!
Marijo Bezgrješna, Majko Božja, Moli za nas!
Marijo, Majko i utjeho ožalošćenih, Moli za nas!
Marijo, kraljice Svih Svetih, Moli za nas!

Sveta Rito, naša moćna zagovornice, Moli za nas!
Sveta Rito, odabrani daru Neba, Moli za nas!
Sveta Rito, zaljubljenice samoće, Moli za nas!
Sveta Rito, uzore čistoće, Moli za nas!
Sveta Rito,primjere ljubaznosti, Moli za nas!
Sveta Rito,savršena suprugo i majko, Moli za nas!
Sveta Rito, krasna u odvažnosti, Moli za nas!
Sveta Rito, darežljiva u praštanju, Moli za nas!
Sveta Rito, hrabra u pokori, Moli za nas!
Sveta Rito, udovice mira, Moli za nas!
Sveta Rito, darežljiva siromasima, Moli za nas!
Sveta Rito, gorljiva za Božji poziv, Moli za nas!
Sveta Rito,uzore redovničkog života, Moli za nas!
Sveta Rito, odabrana svih vrlina, Moli za nas!
Sveta Rito, ispunjena ljubavlju za Raspetog Krista, Moli za nas!
Sveta Rito,probodena Isusovim trnom, Moli za nas!
Sveta Rito, snažna u Božjoj ljubavi, Moli za nas!
Sveta Rito, urešena nebeskom slavom, Moli za nas!
Sveta Rito, ponose augustinskog Reda, Moli za nas!
Sveta Rito, bogata jedinstvenom snagom, Moli za nas!
Sveta Rito, zvijezdo vodiljo zalutalih, Moli za nas!
Sveta Rito, pouzdana utjeho ožalošćenih, Moli za nas!
Sveta Rito, sidro sigurnosti, Moli za nas!
Sveta Rito, sigurnosti u opasnostima, Moli za nas!
Sveta Rito, svetice nemogućega, Moli za nas!
Sveta Rito,zagovornice beznadnih slučajeva, Moli za nas!
Sveta Rito,moćna pomoćnice svih koji te zazivaju, Moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
Oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
Usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji,koji oduzimaš grijehe svijeta
Smiluj se nama!

R. Gospodine, označio si Ritu,
O. znakom svoga milosrđa i svoje muke!

Pomolimo se:

Bože, u Svojoj si se beskrajnoj blagosti udostojao s ljubavlju osvrnuti na Svoju vjernu službenicu Sv.Ritu i uslišati njene molitve za ono što je nemoguće ljudskim naporima i nastojanjima.Smiluj nam se i pomozi nam u našim nesrećama, kako bi svi upoznali da si Ti nagrada poniznih, odbrana napuštenih i jakost onih koji vjeruju u Tebe. Amen.

DRUGI DAN

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Sveta Rito, Ti si Svetica u bezizlaznim situacijama. Ti si ona koju pozivam u teškim trenucima mojega života. Tako su te nazvali oni koji su doživjeli Tvoj moćni zagovor. I ja Te želim tako nazivati, vjerujem u
tvoju pomoć i ljubav. Ta ljubav može toliko mnogo toga učiniti pred Bogom, za moj život i ovu moju potrebu / reci potrebu/. Molim Te, draga svetice, zagovaraj me sestrinski pred Onim koji daje tolika dobra. Preko tebe on će mi pomoći i dati potrebno, jer tome se nadam u živoj vjeri, koju prinosim Tebi. A Ti mi sv.Rito, izmoli milost čistoće moga srca pa će onda biti i moja molitva pred Bogom učinkovita. Ti si bila jedna od nas, a sada Te Sveta Crkva postavila za moćnu pomoćnicu, molim te pogledaj na mene nevoljnika i priteci mi u pomoć, da ti moje srce daje hvalu:

Dokle god nam Bog ovdje daje život, dajmo hvalu svetoj Riti.
Uvijek je slavljena Rita na nebu okrunjena.

SLIJEDI: Krunica Sv.Rite i Litanije Sv.Rite

TREĆI DAN

U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Tvoj životni put, Sv.Rito, bio je pun patnje. Gospodinov kalež je bio dio te patnje. Nije te mimoišla nijedna bol. Iz svoga iskustva znaš samo za patnju i brige. Tako možeš razumjeti moju teškoću i molitvu. U Tvojoj prisutnosti raste moje pouzdanje u tvoju pomoć kod Milosrdna Oca. Gospodin je u teškim tvojim patnjama obdario te mnogim znakovima, da ih mi poslušamo, novu nadu crpimo. Zbog toga se obraćam Tebi, moli sestrinski Svevišnjega za ovu moju potrebu  /reci potrebu/. Ti si bila jedna od nas, a sada Te Sveta Crkva postavila za moćnu pomoćnicu, molim Te pogledaj na mene nevoljnika i priteci mi u pomoć, da Ti moje srce daje hvalu:

Dokle god nam Bog ovdje daje život, dajmo hvalu svetoj Riti.
Uvijek je slavljena Rita na nebu okrunjena.

SLIJEDI:Krunica Sv.Rite i Litanije Sv.Rite

ČETVRTI DAN

U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Sv.Rito, Ti si bila jedna od nas. Ti si se osjećala kao i mi. Ti si se kao mi trebala suočiti sa teškom sudbinom. U Tebi je toliko ljudskog da se osjećam blizak Tebi. To mi daje nade, kada se molitvom obraćam k Tebi. Ti si uvijek bila blizu Boga u dubokom i živom zajedništvu sa Vječnim, zato i nas možeš voditi prema Njemu. Ti nas možeš shvatiti. Molimo Te pomozi nam da shvatimo i prihvatimo u ljubavi i vjernosti njegove odluke i volju. Molim Te, draga Svetice, da me sestrinski zagovaraš u ovoj mojoj potrebi / reci kojoj / i izmoliš milost da sve svoje brige prikažem Božjoj providnosti i Njegovom smilovanju. Sveta Rito, sada Te Sveta Crkva postavila za moćnu pomoćnicu, molim Te pogledaj na mene nevoljnika i priteci mi u pomoć, da Ti moje srce daje hvalu:

Dokle god nam Bog ovdje daje život, dajmo hvalu svetoj Riti.
Uvijek je slavljena Rita na nebu okrunjena.

SLIJEDI:Krunica Sv.Rite i Litanije Sv.Rite

PETI DAN

U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Sveta Rito, pogledaj i danas na ovu moju poteškoću / reci potrebu / koja me pritišće, tolike boli stvara… Srce je moje ranjeno, moja duša jeca, jedina si mi Ti nada kao velika i moćna zagovornica. Pogledaj na mene, mila moja Svetice, uzmi sve ono od mene što priječi da budem dijete Božje, a izmoli mi milost istinske darežljivosti i života u volji Božjoj. Ti si bila jedna od nas, a sada te Sveta Crkva postavila za moćnu pomoćnicu, molim te pogledaj na mene nevoljnika i priteci mi u pomoć, da ti moje srce daje hvalu:

Dokle god nam Bog ovdje daje život, dajmo hvalu svetoj Riti.
Uvijek je slavljena Rita na nebu okrunjena.

SLIJEDI:Krunica Sv.Rite i Litanije Sv.Rite

ŠESTI DAN

U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Sveta Rito, nauči me da i ja mogu rasti i osjetiti dubinu Božje ljubavi. Jaka i moćna zagovornice, koja nikada i nikoga nisi odbila tko Te za Tvoj zagovor zamolio, uzmi ovu moju potrebu / reci koju / u svoje ruke da u zajedništvu s Tobom i u pravom duhu molim za pomoć. Vodi me k Bogu. Nauči me moliti u Ime Isusa Krista „DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE:BUDI VOLJA TVOJA“….Ti si bila jedna od nas, a sada Te Sveta Crkva postavila za moćnu pomoćnicu, molim Te pogledaj na mene nevoljnika i priteci mi u pomoć, da Ti moje srce daje hvalu:

Dokle god nam Bog ovdje daje život, dajmo hvalu svetoj Riti.
Uvijek je slavljena Rita na nebu okrunjena.

SLIJEDI:Krunica Sv.Rite i Litanije Sv.Rite

SEDMI DAN

U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Sveta Rito, pred našim najsvetijim Bogom svatko stoji kao grešnik. I ja sam jedan od njih. U ovoj brizi i potrebi / reci kojoj / shvati kako sam ovisan o Bogu i njegovoj pomoći. Koliko sam samo puta u svom životu bio neposlušan Bogu i tražio samo svoju prednost. Sada to shvaćam i spoznajem svoj grijeh. Ja se kajem i Gospodin mi je oprostio u svojoj velikoj milosti, ali korijeni leže duboko negdje u mojoj unutrašnjosti, pomozi mi da se potpuno predam Gospodinu i prihvatim volju Božju. Kroz Tvoju molitvu, Sveta Rito, dozivam milost Božju na sebe i za sve ono što molim da mogu slaviti i hvaliti našega Gospodina Isusa Krista dajući i Tebi srcem hvalu:

Dokle god nam Bog ovdje daje život, dajmo hvalu svetoj Riti.
Uvijek je slavljena Rita na nebu okrunjena.

SLIJEDI:Krunica Sv.Rite i Litanije Sv.Rite

OSMI DAN

U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Sveta Rito znam da sve teškoće i patnje imaju svoj smisao.Briga i bol koju imam na svom srcu sada stavljam u Tvoje ruke /reci svoju brigu/, vjerujući u Tvoj moćni zagovor i dobivenu milost. Shvaćam sada kako cijeli moj život, lijepi i teški sati dolaze od Mudroga Boga. Sada sam siguran u Božju ljubav i prisutnost. Pomozi mi da otkrijem dublje značenje ove patnje i da kroz to otkrijem smisao Božjeg plana, kako bi mogao slijediti njegovu svetu volju. Pouči me naći rješenje i snagu u istini. Pomozi mi da se mračne i neshvatljive situacije okrenu nabolje. Tada ću biti spreman za milost Božju, njegovu srčanost i dobrotu koju ću kroz Tvoj zagovor doživjeti. Ti si bila jedna od nas, a sada te Sveta crkva postavila za moćnu pomoćnicu, molim te pogledaj na mene nevoljnika i priteci mi u pomoć, da ti moje srce daje hvalu.

Dokle god nam Bog ovdje daje život, dajmo hvalu svetoj Riti.
Uvijek je slavljena Rita na nebu okrunjena.

SLIJEDI:Krunica Sv.Rite i Litanije Sv.Rite

DEVETI DAN

U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.Amen.

Sveta Rito, pomozi mi izdržati u poniznosti i pouzdanju u Tebe sav moj teret, koji me pritišće, nevolju koja me snašla/reci potrebu/. Zahvaljujem Ti za Tvoju ljubav i vjernost i molim Te da danas, kao i ubuduće, vidiš moje nevolje kao svoje. Ti mi daješ spoznaju u mojim patnjama, tvoja sudbina pokazuje mi što znači biti blizu Boga kada je najteže. Dopusti da spoznam, da postanem zadovoljniji i mirniji u mom životnom putu u vjernom pouzdanju prema budućnosti. Premila, vjerna i moćna zagovornice, zagovaraj me sestrinski pred Vječnom Mudrosti i izmoli od njega za ovu moju potrebu milost koja mi je sada potrebna. Ti si bila jedna od nas, a sada te Sveta Crkva postavila za moćnu pomoćnicu, molim Te pogledaj na mene nevoljnika i priteci mi u pomoć, da Ti moje srce daje hvalu:

Dokle god nam Bog ovdje daje život, dajmo hvalu svetoj Riti.
Uvijek je slavljena Rita na nebu okrunjena.

SLIJEDI: Krunica Sv. Rite i Litanije Sv.Rite

PJESMA SVETOJ RITI

Pjevajmo našem Gospodinu koji učini čuda velika.
Dajmo hvalu i slavu i sv. Rita će nas voditi.
Ti si svijetli Božji znak
Ti si grad na našem brdu
Pružit ćemo jedno drugom ruku
Da na našem putu pobjedimo.
Hvala našem vječnom Ocu
I slava njegovu Sinu
Kao našem zagovorniku i savjetniku
Duhu Svetom na istom prijestolju.
Moli za nas, Sveta Rito
Da budemo dostojni obećanja Kristovog.

Pomolimo se:

Bože, Ti si u svojoj dobroti dao Sv.Riti tolike milosti da je ona iz srca ljubila znak Tvoje ljubavi i Tvoje patnje. Daj, molimo Te Bože po njezinom zagovoru i njezinim zaslugama, da mi možemo našim neprijateljima opraštati i tako se sjediniti s Tvojom gorkom patnjom, Ti koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vijekova. Amen.