Duhovna obnova - Kuća susreta Tabor - 19.-22.11.2009.

U cilju što bolje formacije polaznika Zajednice i učenika Medicinske škole u Rijeci koji su aktivni pri svojim župama i ove godine na radost fra Zvjezdana Linića bili smo na duhovnoj obnovi na Taboru u Samoboru na svetkovinu Krista Kralja, od 19. do 22. studenog 2009. Tema seminara bila je "Dođi kraljevstvo tvoje!"

Duhovna obnova - Kuća susreta Tabor - studeni 2009