Duhovna obnova u kući susreta Tabor

Seminar duhovne obnove u Kući susreta "Tabor" održan je od 1. do 4. prosinca 2011. Ovogodišnji seminar duhovne obnove u došašću imao je temu "Dođi i položi na nju ruke da ozdravi i oživi", a vodio ga je fra Zvjezdan Linić sa suradnicima. Seminar su animirali članovi slavljeničkog tima Zajednice Krista Kralja.

 

Seminar duhovne obnove u Tabrou -1.-4.12.2011