Misa u Grižanama o blagdanu sv. Martina

Grižane se nalaze u Vinodolu, 4 kilometra sjeveroistočno od Crikvenice, pod ruševinama frankopanskog grada i krševitih litica Griža po kojima su i dobile ime. Stari grad oštećen je 1323. godine kada je Vinodol pogodio silan potres. U 15. stoljeću dograđene su okrugle kule, a danas su vidljivi samo ostaci nekada slavnog kaštela Gradina Grižane gdje je stolovao knez Martin, utemeljitelj primorske luke koja je dobila ime Crikvenica. Župna crkva sv. Martina biskupa u današnjem obliku sagrađena je 1906. godine.