Molitvene nakane za tjedan do 3. listopada 2017.

U molitvene nakane preporučamo dušu pokojne Doroteje Jurčec i molimo da ju milosrdni Gospodin primi u svoje Kraljevstvo

U molitvene nakane preporučamo dušu pokojnog Lidijinog tatu Zvonka i molimo da ga milosrdni Gospodin primi u svoje Kraljevstvo

U molitvene nakane preporučamo Tanjinu mamu Vesnu

U molitvene nakane preporučamo našu sestru Sunčicu Kunić, neka joj Bog da snagu da može nositi svoj križ

U molitvene nakane preporučamo Lorisa i molimo za uspješno polaganje ispita

U molitvene nakane za ozdravljenje preporučamo obitelj Šorić: Graciju, Sebastiana, Kristinu Paola i Sonju - svakog po nakani

U molitvene nakane preporučamo Nadu i Miljenka S. i Sonju i molimo za njihovo zdavlje

U molitvene nakane preporučamo Dubravka J. i molimo za njegovo zdravlje i ozdravljenje

U molitvene nakane preporučamo obitelj Barak, a posebno malu Saru

U molitvene nakane preporučamo Milana i molimo za njegovo zdravlje

U molitvene nakane preporučamo našu sestru Irenu Tomić

U molitvene nakane preporučamo našu sestru Vlastu

Molimo za Martinu koja boluje od karcinoma dojke

U molitvene nakane preporučamo Gordana

Molimo za ozdravljenje duha, duše i tijela obitelji Kezele

Molimo za ozdravljenje duha, duše i tijela obitelji Kovačić

U molitvene nakane preporučamo Noela, molimo za njegovo krštenje

Molimo za razvezivanje čvorova Vinku P.

Molimo za razvezivanje navezanosti na ovisnost naše sestre

Molimo za izliječenje depresije naše sestre

U molitvene nakane preporučamo Davida i molimo za njegovo srce

Molimo za slogu i obraćenje u obitelji