Molitvene nakane za tjedan do 7. ožujka 2017.

U molitvene nakane preporučamo novorođenog Jakova i njegove roditelje Ivanu i Maura

U molitvene nakane preporučamo baku Doroteu J. i molimo za njezino zdravlje

U molitvene nakane preporučamo Lorisa i molimo za posao

U molitvene nakane preporučamo Vlastu i molimo za njezino ozdravljenje, uspješnu operaciju i kemoterapiju. Neka joj Bog dadne snagu i vjeru u ozdravljenje

U molitvene nakane preporučamo Miljenka i Nadu S. i molimo za njihovo zdravlje

Molimo da se srede odnosi u obitelji i da se riješe papiri u ljubavi među braćom

Molimo da se moje dijete oslobodi od duha lijenosti i neučenja

Molimo za ozdravljenje mjehura, maternice i neplodnosti

U molitvene nakane preporučamo Frankicu i molimo za nejzino zdravlje

U molitvene nakene preporučamo Tinu za uspješan porod djeteta

Molimo za zdravlje bebe Zore

Molimo za Anku za ozdravljenje gušteraće i žući

U molitvene nakane preporučamo Marija i Šimuna i molimo za oslobođenje i ozdravljenje

U molitbene nakane preporučamo Roka i molimo da ga Bog blagoslovi i ojača te molimo za cijelu njegovu obitelj

U molitvene nakane preporučamo Mirelinog tatu Đimija i molimo za njegovo ozdravljenje

Molimo za ozdravljenje tate

Molimo za zdravlje Ilijine mame

Molimo za zdravlje duha, duše i tijela obitelji Kezele

Molimo za ozdravljenje Ankice koja boluje od tumora na crijevima

Molimo za mir i poništenje braka obitelji T.

Molimo za zdravlje Volarić Z.

Bože molim te daj mi snage za sve V.

U molitvene nakane preporučam dida Đuru da mu Gospodin bude milostiv i primi ga u svoje Kraljevstvo, a obitelji podari mir

U molitvene nakane preporučamo Ivanu K. i molimo da sve bude u redu s trudnoćom i bebom

Molimo za zdravlje oca i obitelji

Molimo za pronalazak djevojke

Molimo za zdravlje Edia

Molimo za zdravlje Snježane M.

Molimo za zdravlje Vesne

U molitvene nakane preporučamo Saru i molimo za posao laboranta

Molimo za obraćenje Rafaela

U molitvene nakane preporučamo Francesku i molimo da se oporavi od svoje teške bolesti

Molimo za obraćenje jedne obitelji

Molimo za trudnice Maju i Marinu

U molitvene nakane preporučamo Ivana i Ivanu i njihovo uspješno polaganje ispita

Molimo za tetu Milu

U molitvene nakane preporučamo Tomislava za posao

U molitvene nakane preporučamo šogoricu Sofiju i molimo za uspješnu operaciju srca

Molimo za uspješno ozdravljenje Milana B.

Molimo za ljubav i razumijevanje u obitelji i za zdravlje Jele i Ivana i njihove obitelji

Molimo za posao i školovanje Lina

Molimo za zdravlje unuke

Molimo za zdravlje Dariove mame Marijane, maloga Roka i sve bolesnike u potrebi

Molimo za sklad u obitelji i ozdravljenje

Molimo za oslobođenje od svake ovisnosti

Molimo za mir, blagost i poniznost u obitelji Marinović

Molimo za Marija, Anku i Šimuna za zaštitu, ozdravljenje, oslobođenje i obraćenje

Molimo za mir u obitelji

U molitvene nakane preporučamo Ceciliju, Martinu, Nikolu i Nou i molimo za obraćenje i zdravlje

U molitvene nakane preporučamo Belindu i molimo za spokoj, mir, posao i obitelj

Molimo za pokoj duše Deana Oblaka

Molimo za BM, NM i obitelj Uhač

Molimo za obraćenje i ozdravljenje autistične djece

Molimo za zdravlje Maje C., Lucije, Jelene, Ive, Margite, Marijane

Molimo da Gospodin nadahne nadređene pri izboru novih kolega

Molimo za obraćenje obitelji i prijatelja

Molimo za potpunu i istinsku ljubav

Molimo za mir i snagu

Molimo za Ireninu sestru koja je krenula na kemoterapiju

Molimo za Snježanu i obitelj

Molimo za Frankicu i nejzinu obitelj