Molitvene nakane za tjedan do 9. svibnja 2017.

U molitvene nakane preporučamo naše Lucijana i Tomislava P. i molimo za njihovo zdravlje

U molitvene nakane preporučamo Marinu (sestru naše Irene Tomić) koja je započela s kemoterapijom i ne podnosi je dobro

U molitvene nakane preporučamo baku Doroteu J. i molimo za njezino zdravlje

U molitvene nakane preporučamo trudnicu Jelenu i njezinu bebu

U molitvene nakane preporučamo Lorisa i molimo za posao

U molitvene nakane preporučamo Vlastu i molimo za njezino ozdravljenje, uspješnu operaciju i kemoterapiju. Neka joj Bog dadne snagu i vjeru u ozdravljenje

U molitvene nakane preporučamo Miljenka i Nadu S. i molimo za njihovo zdravlje

Mo9limo za zdravlje Nade Filčić, Renate Bušljete i Natalije Ćesal

Molimo za sklad i razumjevanje u obitelji te za zdravlje Jeli

Molimo za zdravlej Vesne Grizelj

U molitvene nakane preporučamo Zvonka Grizelja i molimo za oslobođenje od duha alkohola

U molitvene nakane preporučamoŠimu Borovića i molimo da ustraje u kemoterapiji

Molimo za obraćenje Vedrana

U molitvene nakane preporučamo Branku Fabijanić koja ima trombozu noge i visoku temperaturu

U molitvene nakane preporučamo našu sestru Heldu

Bože budi u pomoći mojoj dragoj kolegici u ovoj teškoj kušnji

Molimo za obraćenje Karla i Marijane

Molimo za blagoslov svadbe i mamu Veriga

Molimo da se srede odnosi u obitelji i da se riješe papiri u ljubavi među braćom

Molimo za obraćenje maldih

U molitvene nakane preporučamo Lidijinog tatu

U molitvene nakane preporučamo Martinu koja je poslije saobraćajne nesreće u komi

U molitvene nakane preporučamo Luciju i njezine vrtoglavice te molimo za njezino obraćenje

Molimo za zdravlje Vlada i njegovo obraćenje

U molitvene nakane preporučamo Josipa koji boluje od karcinoma

U molitvene nakane preporučamo Matiju Ćukovića i molimo da što lakše prebrodi pubertet, a ti Gospodine budi njegova snaga i zaštita

Isuse hvala ti za sve križeve i nauči me nositi ih

U molitvene nakane preporučamo Vesnu Grizelj da ustraje u ljubavi nositi križ

Molimo za liječenje duhovnih rana majke

Molimo za smirivanje situacije u obitelji i razumijevanje

Molimo za zdravlje gospođe Branke i gospodina Jakova

Molimo za blagoslov obitelji Malnar i Prpić

Molimo za zdravlje gospođe Nevenke

Molimo za obraćenje sina i obitelji

U molitvene nakane preporučamo našu sestru Heldu

Molim te Isuse pomozi mi da prihvatim sebe i svoju obitelj

Molimo za poboljšanje odnosa oca i sina i za obraćenje obitelji

Molimo za obraćenje kolegice