Radionice za Božićni sajam 2012.

Svake godine, uoči Božića, članovi Zajednice Krista Kralja organiziraju radionice u prostorijama Zajednice za Božićni sajam koji se organizira zajedno sa scenskim prikazom živih jaslica. Sav prihod s Božićnog sajma utroši se za potrebite našega Grada.